Hotline
0243.22 431 355

Chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam được tái bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học

Chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam được tái bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học, đồng thời giữ chức Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Căn cứ Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Quyết định số 19/QĐ-HĐGSNN ngày 06 tháng 06 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thành lập và bổ nhiệm các chức danh của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019, GS.TS. Vũ Dũng - Chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam được tái bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học, đồng thời giữ chức Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm có 7 thành viên:

1. GS.TS. Vũ Dũng - Chủ tịch Hội đồng

2. GS.TS. Trần Quốc Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng

3. GS.TS. Trần Thị Minh Đức - Thư ký Hội đồng

4. GS.TS. Đinh Quang Báo - Ủy viên Hội đồng

5. GS.TS. Đoàn Văn Điều - Ủy viên Hội đồng

6. GS.TS. Hoàng Bá Thịnh - Ủy viên Hội đồng

7. GS.TS. Nguyễn Hữu Thụ - Ủy viên Hội đồng

 

Lê Minh
  • Bình luận của bạn
  •