Hotline
0243.22 431 355

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo Cử nhân Tâm lý học, ĐHKHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo Cử nhân Tâm lý học, ĐHKHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo Cử nhân Tâm lý học, ĐHKHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội
I. KIẾN THỨC

 1. Có kiến thức chung về văn hóa, xã hội, nhân học, kinh tế, lịch sử, tư tưởng HCM, Nhà nước và pháp luật Việt Nam
 2. Có kiến thức nền tảng về yếu tố sinh học và xã hội trong sự hình thành, phát triển tâm lý con người.
 3. Có kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực tham vấn và trị liệu.
 4. Có kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực lao động-tổ chức và nhóm xã hội.
 5. Có kiến thức về phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học.

II. TƯ DUY

 1. Có khả năng phân tích, tổng hợp các nguồn tài liệu trong lĩnh vực tâm lý học.
 2. Có khả năng nhận định, đánh giá, và đưa ra quan điểm cá nhân.

III. KỸ NĂNG

 1. Thiết kế và triển khai các nghiên cứu cơ bản trong tâm lý học.
 2. Sử dụng kiến thức và tư duy phản biện để nhận diện và giải thích các hành vi cá nhân và xã hội.
 3. Đề xuất các phương thức giải quyết vấn đề tâm lý trong lao động-tổ chức, nhóm xã hội và chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa trên tri thức khoa học của cá nhân.
 4. Kỹ năng thích ứng và làm việc với sự khác biệt trong môi trường đa văn hóa.
 5. Có kĩ năng sử dụng phần mềm xử lý số liệu định lượng trong khoa học xã hội và nhân văn.
 6. Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B1 và B2 (với SV chất lượng cao)
 7. Có kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm; 
 8. Có kĩ năng sử dụng một số phần mềm văn phòng thông dụng (word, excell);  

IV. THÁI ĐỘ

 1. Hiểu và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp.
 2. Có ý thức học tập suốt đời
Hoa Sen
 • Bình luận của bạn
 •  
Các tin liên quan