Hotline
0243.22 431 355

GIẤY MỜI HỘI THẢO

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các Nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến Hội thảo Quốc tế: Tâm lý học và đạo đức nghề tâm lý học đến tham dự.

Ban Tổ chức hội thảo xin gửi giấy mời kèm theo Chương trình chi tiết về hội thảo.

Trân trọng!

Quý vị Đại biểu quan tâm xin vui lòng khẳng định với Ban Tổ chức theo số điện thoại ghi trên Giấy mời.

GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI THẢO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uploads/files/CHUONG%20TRINH%20HOI%20THAO%20CHI%20TIET%20NGAY%2012_10.pdf

 

 

VP
  • Bình luận của bạn
  •