Hotline
0243.22 431 355

Giới thiệu sách: Phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học

Giới thiệu sách: Phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học của Tác giả PGS.TS Phan Thị Mai Hương, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2013

Phương pháp nghiên cứu là một cấu thành quan trọng và không thể thiếu trong các ngành khoa học nói chung và tâm lý học nói riêng. Phương pháp nghiên cứu khoa học giúp cho quá trình nhận thức về các hiện tượng tâm lý tiềm ẩn trong tâm trí con người trở nên khách quan.

Hiện nay, những giáo trình về phương pháp nghiên cứu tâm lý học ở nước ta còn hạn chế. Bên cạnh đó, phương pháp nghiên cứu tâm lý học không tách rời mà có sự giao thoa với phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội. Nội dung trong cuốn giáo trình có sự giao thoa giữa tâm lý học với các ngành khoa học xã hội. Chính vì thế cuốn giáo trình Phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học ra đời nhằm giúp người học và những người quan tâm hay mới bước vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội nói chung và tâm lý học nói riêng nắm bắt được cách thức tiến hành một nghiên cứu, hướng dẫn cách áp dụng phương pháp nghiên cứu vào thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu. Người đọc có thể tìm thấy những điểm chung với các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội khác nhưng cũng nhận ra những điểm đặc thù riêng của khoa học tâm lý.

Giáo trình Phương pháp nghiên cứu tâm lý học của tác giả Phan Thị Mai Hương gồm 9 chương, được cấu trúc thành 2 phần:

Phần I. Những vấn đề chung về phương pháp nghiên cứu tâm lý học (gồm 3 chương)

Chương 1: Tổng quan về phương pháp luận nghiên cứu trong tâm lý học

Chương 2: Quy trình thực hiện nghiên cứu tâm lý học

Chương 3: Đo lường trong tâm lý học

Phần II. Các phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học (gồm 6 chương)

Chương 4: Quan sát

Chương 5: Phỏng vấn

Chương 6:  Nghiên cứu trường hợp

Chương 7: Khảo sát bằng bảng hỏi

Chương 8: Trắc nghiệm

Chương 9: Thực nghiệm

Cuốn giáo trình là sản phẩm của sự tâm huyết, nhiều công sức và trí tuệ sau nhiều năm sưu tầm tài liệu, đúc rút kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu thực tiễn của chính tác giả. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả.

Lê Minh
  • Bình luận của bạn
  •