Hotline
0243.22 431 355

Giới thiệu sách: Tâm lý học với dạy học ngoại ngữ của GS.TS Trần Hữu Luyến

Tâm lý học là khoa học quan trọng chỉ ra con đường, cơ chế lĩnh hội tri thức của từng môn học, lưu giữ và vận dụng chúng để đáp ứng các đòi hỏi của người học nhằm phục vụ xã hội. Trong lĩnh vực ngôn ngữ, Tâm lý học chỉ ra các bình diện tâm lý ngôn ngữ của ngôn ngữ, lời nói, hoạt động lời nói, các loại hình lời nói,  cấu trúc, cơ chế lời nói, quá trình tiếp nhận và sản sinh lời nói, ý nghĩa của việc phát ngôn cũng như con đường, cách tiếp cận, biện pháp hình thành những vấn đề được nêu trên. Đặc biệt là cách vận dụng, đưa ra yêu cầu tâm lý đối với việc dạy học ngôn ngữ, tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài, cũng như nhiều vấn đề khác về ngôn ngữ.

Trong thời gian làm công tác giảng dạy Tâm lý học cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh các chuyên ngành ngoại ngữ, GS.TS Trần Hữu Luyến đã vừa dạy, vừa dành nhiều công sức cho việc nghiên cứu để có nội dung giảng dạy phù hợp với đối tượng người học ngoại ngữ. Các công trình của Giáo sư đã đăng tải trong các sách chuyên khảo, trong các kỷ yếu hội thảo khoa học và trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín. Các bài viết được tiến hành theo quan điểm Tâm lý học hoạt động, vận dụng các tư tưởng, nội dung khoa học của Tâm lý học hoạt động vào dạy học ngoại ngữ. Cùng với đó là đưa ra những yêu cầu tâm lý đối với dạy học ngoại ngữ đối với các nhà giáo dục ngoại ngữ để giúp họ có thêm tư liệu khoa học để xây dựng lý luận, nội dung và phương pháp dạy học ngoại ngữ một cách khoa học.

Nhận thấy sự cần thiết và ý nghĩa trong phát triển việc dạy học ngoại ngữ hiện nay cũng như tính thời sự, sự cần thiết về ý nghia khoa học và thực tiễn, Giáo sư đã tập hợp những bài viết của mình, trên cơ sở tuyển chọn, biên soạn thành cuốn sách “Tâm lý học với dạy học ngoại ngữ”. Cuốn sách giúp người đọc dễ theo dõi, tham khảo và áp dụng vào dạy học ngoại ngữ khi cần thiết.

Nội dung của tuyển tập “Tâm lý học với dạy học ngoại ngữ” gồm hai phần chính và phần phụ lục.

Phần thứ nhất gồm những bài báo có nội dung trực tiếp về Tâm lý Ngôn ngữ học với với dạy học ngoại ngữ.

Phần thứ hai gồm những bài báo có nội dung về Tâm lý học với dạy học ngoại ngữ.

Phần phụ lục là một số bài báo về giáo dục học với dạy học ngoại ngữ

Bên cạnh đó là một số bài viết liên quan đến chất lượng công trình luận án tiến sĩ tâm lý học.

Các bài bào khoa học trong tuyển tập “Tâm lý học với dạy học ngoại ngữ” là những công trình công bố trong các kỷ yếu hội thảo khoa học và trên các tạp chí chuyên ngành khác nhau, ở những thời điểm khác nhau của tác giả.

Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho những nhà tâm lý học, ngôn ngữ học, nhà quản lý, nghiên cứu và dạy học ngoại ngữ.

Sách có chỉ số xuất bản ISBN: 978-604-9857-93-5, khổ 16x24. Sách do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia xuất bản và phát hành.

Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả.

Lê Minh Thiện
  • Bình luận của bạn
  •