Hotline
0243.22 431 355

HÀNH VI TIÊU DÙNG XANH CỦA NGƯỜI HÀ NỘI

Khi nói tới hành vi tiêu dùng xanh là nói tới hành động tìm kiếm, mua và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ xanh. Sản phẩm, dịch vụ xanh là những sản phẩm sạch khi sử dụng có thể giảm thiểu các chất độc hại thải ra môi trường đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của con người. Hành vi tiêu dùng xanh là hành động xã hội cấp cao thể hiện ý thức sinh thái, ý thức cộng đồng. Hành vi tiêu dùng xanh có thể là các hành động tiêu dùng đang được người tiêu dùng thực hiện và hành động tiềm năng - sẽ được họ thực hiện trong tuơng lai. Hành vi tiêu dùng xanh là hành vi xã hội chỉ có ở con người được hình thành và phát triển trong quan hệ người - người thông qua hoạt động và giao lưu. Hành vi tiêu dùng xanh của con người được thể hiện qua nhận thức, thái độ và hành động với ý thức trách nhiệm cao của họ đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng và vì sự phát triển bền vững của trái đất, của con người, hành vi hướng về tương lai.

Về nhận thức, bản chất hành vi tiêu dùng xanh cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của của hành vi tiêu dùng xanh giúp ngăn chặn, làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường; mang lại lợi ích về sức khoẻ cá nhân, gia đình và cộng đồng, cùng với đó là góp phần vào sự phát triển bền vững của trái đất và các thế hệ tương lai; là biểu hiện văn hoá của con người trong quan hệ ứng xử giữa con người với con người, giữa con người với môi trường. Về thái độ được thể hiện trong việc tích cực tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ xanh nhằm giảm thiểu chất độc hại thải vào môi trường; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường do Nhà nước, chính quyền địa phương phát động, cùng với đó là tâm trạng, cảm xúc của người tiêu dùng khi thực hiện hành vi tiêu dùng xanh; thái độ phản ứng đối với các doanh nghiệp, công ty sản xuất, cung cấp dịch vụ vi phạm luật môi trường; thái độ chủ động tham gia hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương. Về hành động, là biểu hiện năng động của cá nhân, nhóm xã hội, đó là các hành động: Mua các sản phẩm xanh trong tiêu dùng hàng ngày mặc dù giá cả của các sản phẩm này cao hơn sản phẩm cùng loại; tuyên truyền vận động người thân, người xung quanh mua, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ xanh; vệ sinh làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải sau khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ; sử dụng túi ni lon thân thiện với môi trường khi mua sản phẩm, dịch vụ; mang theo túi đựng sẵn khi tới các siêu thị, cửa hàng; bỏ chất thải sau sử dụng sản phẩm, dịch vụ vào đúng nơi qui định; sử dụng năng lượng tự nhiên, tiết kiệm điện, nước…

 

Ban Truyền thông xin giới thiệu toàn văn bài viết của GS.TS Nguyễn Hữu Thụ, được đăng trong kỷ yếu Hội thảo Quốc gia: Tâm lý học và an toàn con người do Hội Tâm lý học Việt Nam tổ chức. NXB Lao động, Hà Nội, 2014.

/Uploads/files/H%C3%80NH%20VI%20TI%C3%8AU%20D%C3%99NG%20XANH%20C%E1%BB%A6A%20NG%C6%AF%E1%BB%9CI%20H%C3%80%20N%E1%BB%98I-Nguyen%20Huu%20Thu.pdf

Đăng bài: Mạnh Tôn, Minh Thiện
  • Bình luận của bạn
  •