Hotline
0243.22 431 355

LÃNH ĐẠO HỘI TÂM LÝ HỌC VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2018 -2023

Danh sách Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng Thư ký, Lãnh đạo văn phòng Hội Tâm lý học Việt Nam (Nhiềm kỳ 2018 - 2023)

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

 IChủ tịch Hội

 

 

GS.TS. Vũ Dũng

Ủy viên Hội đồng giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học,

Tổng bên tập Tạp chí tâm lý học xã hội

II. Phó chủ tịch Hội

 

1

GS.TS. Nguyễn Hữu Thụ

Trường Đại học KHXH &NV Hà Nội

2

GS.TS. Trần Thị Minh Đức

Trường Đại học KHXH &NV Hà Nội

3

PGS.TS. Đinh Hùng Tuấn

Hội Tâm lý học Việt Nam

4

PGS.TS. Lê Quang Sơn

Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng

5

PGS.TS. Phùng Đình Mẫn

Giám đốc Trung tâm đào tạo từ xa, Đại học Huế

6

PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan

Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm KHXHVN

7

GS.TS. Huỳnh Văn sơn

Phó Hiệu trưởng, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh

8

PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy

Viện trưởng, Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

9

TS. Nguyễn Xuân Long

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học quốc gia Hà Nội

10

PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng

Học viện Quản lý giáo dục, Bộ GD & ĐT

11

TS. Huỳnh Văn Chẩn

Trưởng khoa, Trường KHXH &NV TP. Hồ Chí Minh

12

TS. Đào Thị Chi Hà

Viện trưởng Viện đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam

13

TS. Ngô Xuân Hiếu

Trưởng khoa, Trường Đại học Thủ đô

14

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Huyền

Đoàn Luật sư Hà Nội

III. Tổng thư ký, lãnh đạo văn phòng và các ban của Hội

 

1

GS.TS. Nguyễn Hữu Thụ

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký

2

GS.TS. Trần Thị Minh Đức

Phó Chủ tịch, Trưởng ban Đạo đức nghề

3

PGS.TS. Đinh Hùng Tuấn

Phó Chủ tịch, Chánh văn phòng

4

PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan

Phó Chủ tịch, Trưởng ban Ứng dụng Tâm lý học

5

PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy

Phó Chủ tịch, Trưởng ban nghiên cứu khoa học

6

PGS.TS. Phùng Đình Mẫn

Phó Chủ tịch, phụ trách khu vực miền Trung

7

TS. Huỳnh Văn Chẩn

Phó Chủ tịch, Chánh văn phòng Hội Tâm lý học Việt Nam đại diện khu vực phía Nam

8

TS. Nguyễn Xuân Long

Phó Chủ tịch, Trưởng ban đối ngoại

9

TS. Đào Thị Chi Hà

Phó Chủ tịch, Trưởng ban tài chính

10

TS. Ngô Xuân Hiếu

Phó Chủ tịch, Trưởng ban truyền thông

11

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Chủ tịch, Trưởng ban Ban pháp chế

12

PGS.TS. Đỗ Mạnh Tôn

Trưởng ban Ban kiểm tra

13

PGS.TS. Trần Thu Hương

Trưởng ban Ban Tâm lý học lâm sàng

14

TS. Kye Sung

Trưởng ban phụ trách vấn đề quan hệ với Hàn Quốc

15

PGS.TS. Nguyễn Hồi Loan

Trưởng ban Ban tâm lý các nhóm xã hội yếu thế

16

PGS.TS. Lê Thị Minh Loan

Trưởng ban Ban Tâm lý học quản lý

17

PGS.TS. Phan Thị Mai Hương

Trưởng ban Ban tâm lý học thực nghiệm

18

PGS.TS. Đặng Thanh Nga

Trưởng ban Ban tâm lý học pháp luật

19

PGS.TS. Vũ Ngọc Hà

Trưởng ban Ban Tâm lý học xã hội

20

PGS.TS. Phùng Thị Hằng

Trưởng ban Ban Tâm lý học giáo dục

21

PGS.TS. Trần Hoàng Thị Diễm Ngọc

Trưởng ban Ban Tâm lý học kinh doanh

22

TS. Bùi Vân Anh

Trưởng ban Ban phát triển hội viên

23

TS. Hoàng Quốc Đạt

Trưởng ban Ban Tâm lý học trường học

24

TS. Lê Minh Thiện

Phó Chánh văn phòng

25

CVC Mai Thanh Thế

Phó Chánh văn phòng

26

CVC Phạm Phương Cúc

Phó Chánh văn phòng

27

TS. Lê Minh Thuận

Phó Chánh văn phòng đại diện khu vực phía Nam

 

                                                                                                   Chủ tịch

                                                                                       Hội Tâm lý học Việt Nam

                                                                                                    (đã ký)

                                                                                              GS.TS. Vũ Dũng

VP
  • Bình luận của bạn
  •