Hotline
0243.22 431 355
 • HÀNH VI TIÊU DÙNG XANH CỦA NGƯỜI HÀ NỘI

  Khi nói tới hành vi tiêu dùng xanh là nói tới hành động tìm kiếm, mua và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ xanh. Sản phẩm, dịch vụ xanh là những sản phẩm sạch khi sử dụng có thể giảm thiểu các chất độc hại thải ra môi trường đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của con người. Hành vi tiêu dùng xanh là hành động xã hội cấp cao thể hiện ý thức sinh thái, ý thức cộng đồng. Hành vi tiêu dùng xanh có thể là các hành động tiêu dùng đang được người tiêu dùng thực hiện và hành động tiềm năng - sẽ được họ thực hiện trong tuơng lai. Hành vi tiêu dùng xanh là hành vi xã hội chỉ có ở con người được hình thành và phát triển trong quan hệ người - người thông qua hoạt động và giao lưu. Hành vi tiêu dùng xanh của con người được thể hiện qua nhận thức, thái độ và hành động với ý thức trách nhiệm cao của họ đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng và vì sự phát triển bền vững của trái đất, của con người, hành vi hướng về tương lai.

  Về nhận thức, bản chất hành vi tiêu dùng xanh cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của của hành vi tiêu dùng xanh giúp ngăn chặn, làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường; mang lại lợi ích về sức khoẻ cá nhân, gia đình và cộng đồng, cùng với đó là góp phần vào sự phát triển bền vững của trái đất và các thế hệ tương lai; là biểu hiện văn hoá của con người trong quan hệ ứng xử giữa con người với con người, giữa con người với môi trường. Về thái độ được thể hiện trong việc tích cực tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ xanh nhằm giảm thiểu chất độc hại thải vào môi trường; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường do Nhà nước, chính quyền địa phương phát động, cùng với đó là tâm trạng, cảm xúc của người tiêu dùng khi thực hiện hành vi tiêu dùng xanh; thái độ phản ứng đối với các doanh nghiệp, công ty sản xuất, cung cấp dịch vụ vi phạm luật môi trường; thái độ chủ động tham gia hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương. Về hành động, là biểu hiện năng động của cá nhân, nhóm xã hội, đó là các hành động: Mua các sản phẩm xanh trong tiêu dùng hàng ngày mặc dù giá cả của các sản phẩm này cao hơn sản phẩm cùng loại; tuyên truyền vận động người thân, người xung quanh mua, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ xanh; vệ sinh làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải sau khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ; sử dụng túi ni lon thân thiện với môi trường khi mua sản phẩm, dịch vụ; mang theo túi đựng sẵn khi tới các siêu thị, cửa hàng; bỏ chất thải sau sử dụng sản phẩm, dịch vụ vào đúng nơi qui định; sử dụng năng lượng tự nhiên, tiết kiệm điện, nước…

   

 • VẤN ĐỀ AN TOÀN CON NGƯỜI TRONG CHIẾN LƯỢC AN SINH XÃ HỘI

  Nếu an sinh xã hội tập trung vào việc giúp đỡ con người để họ có điều kiện, có năng lực đối mặt với những rủi ro trong cuộc sống, vượt qua được những sự cố bất thường, những thay đổi ngoài ý muốn, những thách thức mà họ tự mình không đủ sức khắc phục; phúc lợi xã hội phải điều chỉnh những lợi ích của các nhóm người, các cộng đồng người... thông qua sự phân phối lại để bảo đảm có thể sống được đúng với nghĩa của con người, để mỗi người dân được bình đẳng xã hội về điều kiện phát triển, để được công bằng xã hội về các cơ hội thụ hưởng văn hóa, dịch vụ xã hội, nhờ đó thực hiện được quyền con người và quyền công dân... thì an toàn xã hội đi tìm câu trả lời cho câu hỏi, “làm gì và bằng chính sách nào để bảo toàn sinh mệnh cho mỗi con người trước những hiện tượng đe dọa trực tiếp đến đời sống của họ?”. Bài viết: Vấn đề an toàn con người trong chiến lược an sinh xã hội đăng trong kỷ yếu Hội thảo quốc gia: “Tâm lý học và an toàn con người” của GS.TS. Phạm Tất Dong đi tìm câu trả lời về vấn đề này.

 • Foundations and evolutions of ethical principles and deontological regulations in Psychology. Comparative Approaches in the World and Perspectives for

  Ban Truyền thông Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của GS.Raymond Dupuy.Đại học de Toulouse 2 Jean Jaurès - Pháp bằng tiếng Anh và tiếng Pháp được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: Tâm lý học và đạo đức nghề tâm lý. Tổ chức tại Hà Nội, tháng 10 năm 2019.

  Tên bài viết: "Nền tảng và sự phát triển của các nguyên tắc đạo đức và các quy định phi thần học trong Tâm lý học. So sánh cách tiếp cận trên thế giới và quan điểm đối với "Các quốc gia miền Nam"

   

 • Vận động người lớn tham gia học tập tại trung tâm học tập cộng đồng

  BBT website tiếp tục giới thiệu loạt bài viết về việc học tập suôts đời của  người lớn của GS.TS. Phạm Tất Dong,  Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam. Bài viết lần này đề cập đến công tác vận động người lớn tham gia học tập tại trung tâm học tập cộng đồng! 

 • Biện pháp hạn chế tác động tiêu cực của cha mẹ đi làm ăn xa đến “trẻ em bị bỏ lại” ở nông thôn Việt Nam hiện nay

  Bài viết đề cập đến tình hình cha mẹ đi làm ăn xa ở nông thôn Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, đề xuất một số biện pháp tâm lý - xã hội để hạn chế tiêu cực của tình trạng cha mẹ đi làm ăn xa đến những trẻ em ở nông thôn. 

 • Hội thảo Quốc gia lần thứ nhất với chủ đề

  Ngày 26/7/2014, tại Hà Nội, Hội Tâm lý học Xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Quốc gia lần thứ nhất với chủ đề "Tâm lý học và an toàn con người". 

 • Bảy bước đi của căm ghét

  Đằng sau sự phục hưng đáng kinh ngạc của hiện tượng làm nhục công cộng này là những chuyển động tâm lý và xã hội gì? Tác giả Đặng Hoàng Giang - người cũng từng đi qua những cơn bão căm ghét - đi tìm câu trả lời trong loạt bài về hình hài và tâm lý của căm ghét, độc địa và tàn nhẫn.

 • Trường Đại học với việc học tập suốt đời của người lớn

  BBT website trân trọng giới thiệu bài viết của GS.TS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký TW Hội khuyến học Việt Nam về vai trò của trường Đại học trong việc học tập suốt đời của người lớn.