Hotline
0243.22 431 355
 • Vận động người lớn tham gia học tập tại trung tâm học tập cộng đồng

  BBT website tiếp tục giới thiệu loạt bài viết về việc học tập suôts đời của  người lớn của GS.TS. Phạm Tất Dong,  Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam. Bài viết lần này đề cập đến công tác vận động người lớn tham gia học tập tại trung tâm học tập cộng đồng! 

 • Trường Đại học với việc học tập suốt đời của người lớn

  BBT website trân trọng giới thiệu bài viết của GS.TS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký TW Hội khuyến học Việt Nam về vai trò của trường Đại học trong việc học tập suốt đời của người lớn. 

 • Hội thảo quốc tế 2016_ Sang chấn tâm lý và các hoạt động trợ giúp

  Hội thảo được tổ chức ngày 7/11/2016 tại Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN với sự tham gia của các nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài. Đơn vị phối hợp tổ chức là Chi hội Tâm lý học xã hội Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai). Các đơn vị tài trợ gồm Quĩ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Trung Tâm Nghiên cứu Châu Á (ĐHQG HN - ARC), Ủy ban Quản lý Lạm dụng chất và Sức khỏe Tâm thần (Bộ Y tế), Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (SAMHSA).

 • Hội thảo quốc tế 2017_Hội thảo Tâm lý học ở khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất (RCP2017)

  Hội thảo Quốc tế về Tâm lý học với chủ đề “Hạnh phúc con người và phát triển bền vững” (“Human Well-being and Sustainable Development”) lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực Đông Nam Á. Việt Nam vinh dự được đăng cai tổ chức Hội thảo này.