Hotline
0243.22 431 355
  • Bảy bước đi của căm ghét

    Đằng sau sự phục hưng đáng kinh ngạc của hiện tượng làm nhục công cộng này là những chuyển động tâm lý và xã hội gì? Tác giả Đặng Hoàng Giang - người cũng từng đi qua những cơn bão căm ghét - đi tìm câu trả lời trong loạt bài về hình hài và tâm lý của căm ghét, độc địa và tàn nhẫn.

  • Hội thảo quốc tế “Vai trò của Tâm lí học trường học trong việc đảm bảo sức khoẻ tâm lí cho học sinh và gia đình”

    Ngày 1 và 2/8/2018, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã diễn ra Hội thảo quốc tế về “Vai trò của Tâm lí học trường học trong việc đảm bảo sức khoẻ tâm lí cho học sinh và gia đình”. Hội thảo do khoa Tâm lí Trường ĐHSP Hà Nội phối hợp với CASP-I tổ chức, với sự tài trợ của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED).