Hotline
0243.22 431 355

Quyết định về việc cho phép đổi tên Hội và phê duyệt Điều lệ Hội Tâm lý học Việt Nam

Quyết định về việc cho phép đổi tên Hội Tâm lý học xã hội thành Hội Tâm lý học Việt Nam và phê duyệt Điều lệ Hội Tâm lý học Việt Nam.

Minh Thiện
  • Bình luận của bạn
  •