Hotline
0243.22 431 355

TẠP CHÍ TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI SỐ 7.2019

Mục lục Tạp chí Tâm lý học xã hội số 7.2019

Tên bài

Trang

Phạm Hồng Giang

Thực trạng, phẩm chất, năng lực của đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng nghề

3

Nguyễn Thành Hoàng

Mức độ xâm hại tình dục đối với học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

16

Nguyễn Thị Hạnh

Ra quyết đinh quản lý của chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

25

Lê Phương Anh

Quản lý đào tạo đại học hệ vừa học, vừa làm ở trường đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục

32

Nguyễn Văn Sơn

Thực trạng quản lý hoạt động dạu học môn giáo dục thể chất tại Trung tâm giáo dục thể chất và thể thao, Đại học Quốc gia Hà Nội

43

Nguyễn Hữu Long

Thực trạng kỹ năng thực hành nghề của sinh viên sư phạm ngành công tác xã hội

54

Triệu Tiến Trình & Lê Thị Phương Hoa

Năng lực hoạt động đoàn của cán bộ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp trung học phổ thông tỉnh Bắc Kạn

62

Nguyễn Đỗ Hồng Nhung

Định hướng giá trị liên quan đến gia đình của thanh niên

69

Võ Quỳnh Anh

Thực trạng kỹ năng quản lý cảm xúc của giáo viên mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh

82

Trần Quang Dũng

Thực trạng quản lý hoạt động chuyên môn của khoa ở các trường cao đẳng nghề Bộ Quốc phòng

90

Nguyễn Thùy Dương

Đào tạo nghề cho lao động nữ dân tộc thiểu số huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

96

Lục Mạnh Hiển & Tiêu Thị Minh Hường

Những rào cản trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội của nhóm đối tượng mại dâm tại Việt Nam

108

Lý Thị Minh Hằng

Nhu cầu phát triển kỹ năng mềm của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

120

Minh Thiện - Thu Trang
  • Bình luận của bạn
  •