Hotline
0243.22 431 355

TẠP CHÍ TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI SỐ 8.2019

Mục lục Tạp chí Tâm lý học xã hội số 8.2019

Tên bài

Trang

Bùi Thị Thu Huyền

Năng lực thấu cảm của học sinh trung học cơ sở thành phố Hà Nội

3

Công Thị Hằng

Nghiên cứu độ tin cậy và độ hiệu lực của trắc nghiệm trí thông minh WISC-V trên khách thể tại thành phố Hồ Chí Minh

12

Nguyễn Văn Lượt & Hoàng Thị Thanh Huệ & Phạm Thu Hằng

Hành vi đám đông: Một số lý giải từ góc độ tâm lý học

25

Trần Hoàng Thị Diễm Ngọc & Hồ Xuân Ngọc

Đặc điểm tâm lý của sinh viên có nguy cơ bỏ học tại trường Đại học Thăng Long

35

Phạm Thị Hải Yến

Thực trạng kỹ năng khai thác thông tin trong giao tiếp với khách hàng của điện thoại viên

46

Nguyễn Thị Thúy

Kỹ năng hợp tác trong học tập nhóm và kết quả học tập của sinh viên Khmer

55

Nguyễn Đức Nguyện

Thực trạng quản lý đội ngũ viên chức hành chính các trường đại học thuộc Bộ Công thương

66

Vũ Vương Trưởng

Nhận thức của học sinh trung học cơ sở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về hành vi gây hấn

79

Lê Thu Hiền & Ngô Thu Trà My & Phạm Thị Thanh Mai

Kỹ năng tự bảo vệ của học sinh và một số gợi ý cho hoạt động của nhân viên công tác xã hội trong trường học

87

Nguyễn Thúy Hiếu

Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học thông qua giáo dục trải nghiệm

97

Nguyễn Hải Thanh & Lê Đăng Tốn & Vương Thị Liên

Thực thi chính sách giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội

109

Phùng Thị Thu Trang & Nguyễn Thị Hương

Vai trò của giáo dục của nhân viên công tác xã hội trong giảm thiểu hành vi gây hấn học đường ở học sinh trung học cơ sở

119

Minh Thiên - Thu Trang
  • Bình luận của bạn
  •