Hotline
0243.22 431 355

TẠP CHÍ TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI SỐ 9.2019

Mục lục Tạp chí Tâm lý học xã hội số 9.2019

 

 

Trang

Trần Thị Lệ Thu & Nguyễn Thị Nhân Ái & Nguyễn Thị Trâm Anh

Khó khăn tâm lý và thực trạng hỗ trợ tâm lý học đường cho học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

3

Lê Thị Vũ Huyền & Trịnh Thị Hồng Biên

Trầm cảm ở học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội

17

Đỗ Thị Bích Ngọc

Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học theo yêu cầu đổi mới giáo dục

25

Chu Thị Thơm

Nhận thức của trẻ em lứa tuổi trung học phổ thông cơ sở về quyền được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm và danh dự

38

Nguyễn Mạnh Thắng & Lê Thị Phương Hoa

Bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở theo chuẩn nghề nghiệp ở huyện Văn Bản, tỉnh Lào Cai

49

Đỗ Anh Đức, Cảnh Chí Dũng, Bùi Hồng Phượng, Lưu Quốc Đạt

Đánh giá các nhân tố tạo động lực làm việc của giảng viên tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

59

Nguyễn Trọng Lăng

Yếu tố ảnh hưởng đến hành vi ủng hộ xã hội của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh

69

Nguyễn Thị Thu Thủy & Nghiêm Thị Thúy Loan & Đặng Thùy Dương & Vũ Thu Hà

Khó khăn tâm lý trong học tập và một số khía cạnh trong cuộc sống của sinh viên năm thứ nhất, trường Đại học Y Hà Nội

82

Nguyễn Thanh Giang & Nguyễn Trung Thành

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng quyền lực của người đứng đầu các tổ chức trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh

93

Nguyễn Văn Kiên

Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực thuyết phục của chihs ủy trung, sư đoàn trong quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

107

 

 

Minh Thiện - Thu Trang
  • Bình luận của bạn
  •