Hotline
0243.22 431 355

THÔNG BÁO HỘI THẢO QUỐC TẾ TÂM LÝ HỌC VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ TÂM LÝ HỌC (Lần 3)

Những thông tin mới nhất về thời gian nhận bài, cách thức trình bày bài tham luận, địa điểm tổ chức Hội thảo

Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam và Học viện Khoa học xã hội sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề:

TÂM LÝ HỌC VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ TÂM LÝ HỌC

Thời gian tổ chức: Ngày 12 - 13 tháng 10 năm 2019

Địa điểm: Học viện Khoa học xã hội

                 Số 477, Phố Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Mục đích của Hội thảo

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng hoạt động nghề tâm lý của những người giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng tâm lý học, chỉ ra những mặt mạnh, những thành tựu, đóng góp của nghề tâm lí và những hạn chế của nghề tâm lý ở Việt Nam hiện nay. 

Từ kết quả của Hội thảo, Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam và những người hành nghề tâm lý học sẽ xúc tiến xây dựng Bộ quy chuẩn đạo đức nghề tâm lý là cơ sở cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng tâm lý học ở Việt Nam hiện nay.

Các chủ để Hội thảo xin Quý Thầy Cô, các nhà khoa học và quý vị quan tâm xem ở file đính kèm./Uploads/files/THÔNG BÁO SỐ 3, HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI HÀ NỘI.pdf

Lê Minh - Thu Trang
  • Bình luận của bạn
  •