Hotline
0243.22 431 355

Thông báo lần 2_Hội thảo Khoa học Quốc gia

 

Với 4 chủ đề lớn Tâm lý học và sự phát triển kinh tế; Tâm lý học và phát triển xã hội; Tâm lý học và phát triển văn hóa; Tâm lý học và bảo vệ môi trường, Hội thảo Khoa học quốc gia "Tâm lý học và sự phát triển bền vững" sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 25/11/2018. 

       Để phục vụ cho Đại hội Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam lần thứ II, Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Tâm lý học và sự phát triển bền vững". Nội dung Hội thảo gồm các vấn đề sau:

 

1. Tâm lý học và sự phát triển kinh tế

1.1. Tâm lý học và hoạt động kinh doanh, với sự phát triển doanh nghiệp

- Tâm lý học với hoạt động quản lý doanh nghiệp,

- Tâm lý học với hoạt động bán hàng,

- Tâm lý học với dịch vụ chăm sóc khách hàng,

- Tâm lý học với hoạt động quảng cáo...

- Những vấn đề tâm lý của người lao động tại các khu công nghiệp (thay đổi tư duy, thái độ, kỹ năng làm việc trong trong môi trường làm việc công nghiệp)….

1.2. Tâm lý học và sự phát triển nông nghiệp:

-  Chuyển đổi tư duy, thái độ và hành vi người nông dân trong sản xuất hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, trong giải quyết đầu ra của sản phẩm.

- Tâm lý người nông dân trong sản xuất thực phẩm an toàn, trong bảo vệ môi trường.

- Tâm lý người nông dân và sự thích ứng với biến đổi khí hậu

- Tâm lý người nông dân với vấn đề bỏ ruộng và di cư ra đô thị làm việc

- Tâm lý người nông dân trong việc xây dựng nông thôn mới,

- Tâm lý học với vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn (ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, hoạt động của các công ty trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp).

1.3. Tâm lý học với việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động dịch vụ

(Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quảng bá sản phẩm, quảng cáo, bán hàng qua mạng)

1.4. Tâm lý học với hoạt động du lịch trong và ngoài nước

2. Tâm lý học với phát triển xã hội

2.1. Tâm lý học với vấn đề giáo dục, nhà trường

- Những vấn đề của tâm lý học đường (bạo lực học đường, đạo đức trong nhà trường, hành vi lệch chuẩn của học sinh, giáo viên).

- Học sinh, sinh viên và các vấn đề tệ nạn xã hội.

- Học sinh, sinh viên với vấn đề nghiện game, facebook, internet.

- Tâm lý học với hoạt động tham vấn, tư vấn, trị liệu tâm lý và hướng nghiệp trong nhà trường

2.2. Tâm lý học và ý thức pháp luật của người dân

- Ý thức chấp hành pháp luật của nhà nước

- Ý thức chấp hành luật giao thông

- Ý thức chấp hành các quy định, chuẩn mực của cộng đồng

2.3. Tâm lý học và vấn đề truyền thông

- Sử dụng các vấn đề tâm lý trong hoạt động truyền thông

- Tác động của hoạt động truyền thông đến tâm lý con người

-  Khía cạnh tâm lý của dư luận xã hội  

3. Tâm lý học với phát triển văn hóa

3.1. Tâm lý học với các giá trị văn hóa

    - Tâm lý học và vấn đề bảo lưu các giá trị văn hóa truyền thống

    - Tâm lý học với vấn đề tiếp nhận các giá trị văn hóa hiện đại.

3.2. Tâm lý học và vấn đề xung đột văn hóa

- Những vấn đề tâm lý trong bối cảnh đa văn hóa của gia đình và của cộng đồng xã hội ở nước ta hiện nay.

- Khía cạnh tâm lý của xung đột văn hóa ở thanh thiếu niên

- Khía cạnh xung đột tâm lý giữa các thế hệ trong gia đình và cộng đồng xã hội

3.3. Tâm lý học với vấn đề tôn giáo

- Niềm tin tôn giáo của tín đồ và cộng đồng tôn giáo

- Tình cảm tôn giáo của tín đồ và cộng đồng tôn giáo

- Hành vi cầu nguyện, hành vi tôn giáo nói chung của tín đồ và cộng đồng tôn giáo

- Điều chỉnh tâm lý theo tôn giáo…

4. Tâm lý học và bảo vệ môi trường

-  Khía cạnh tâm lý của vấn đề đạo đức môi trường

- Nhận thức, thái độ và hành vi của người dân đối với vấn đề bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay.

-  Khía cạnh tâm lý trong sản xuất kinh doanh và vấn đề bảo vệ môi trường  

 

Thể lệ viết bài Hội thảo

      -  Bài viết từ 8 đến 15 trang khổ A4, font chữ Time new roman, cỡ chữ 14, dãn dòng 1,5 lines. Ghi rõ bài tham dự hội thảo.

      - Thời gian nhận bài toàn văn: Hạn cuối cùng nộp bài đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2018.

       - Các bài viết sẽ được biên tập và in thành kỷ yếu có chỉ số xuất bản và được tính điểm như một bài đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Thời gian tiến hành hội thảo: Sáng 25/11/2018

 Địa điểm Hội thảo: Học viện Khoa học xã hội

                                Số 477, Nguyên Trãi, Thanh Xuân,  Hà Nội.

 Địa chỉ nhận bài:

         Email:1)  mailantamly@gmail.com

                    2) trangvuthu90@gmail.com

  Đóng góp kinh phí:

       -  Kinh phí đóng góp cho việc in ấn sách kỷ yếu:  200.000đ/1 bài viết

         Kinh phí đóng góp cho việc in ấn sách kỷ yếu nộp cùng với thời gian nộp bài viết cho Hội thảo (qua tài khoản).

        Hội thảo khoa học lần này kết hợp với Đại hội nhiệm kỳ II của Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam. Hội thảo tiến hành vào sáng 25/11; Đại hội nhiệm kỳ II tiến hành vào chiều 25/11. Trưa 25/11 Hội sẽ tổ chức ăn trưa cho các đại biểu dự Hội thảo và Đại hội tại nhà ăn của Học viện Khoa học xã hội (tầng 1)

        - Kinh phí bữa ăn trưa ngày 25/11 là  200.000 đ/1 người.

         Kinh phí bữa ăn trưa ngày 25/11 sẽ nộp khi các đại biểu đến dự Đại hội. Những đại biểu dự đại hội, nhưng không ăn trưa, không phải nộp tiền.

 

        Mọi vấn đề liên quan đến Hội thảo và Đại hội xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại và địa chỉ E-mail:

     - PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan - Trưởng khoa Khoa Tâm lý – Giáo dục, Học viện Khoa học xã hội; : ĐT: 0163.845.6666

                                           mailantamly@gmail.com

     - TS. Vũ Thu Trang: Khoa Tâm lý – Giáo dục, Học viện Khoa học xã hội

                                            ĐT: 0964.525.858        

                                            trangvuthu90@gmail.com

      

                                                                 

                                                                           

Tác giả Hoa Sen
  • Bình luận của bạn
  •